ETM

Kinderen • Dames • Dakloze mensen

Sociale voorzieningen • Onderwijs en mentoring • Internationale samenwerking

Huidige behoeften

ETM is een nationale ontwikkelingsorganisatie, zonder politieke, religieuze of gouvernementele binding, met het kind als middelpunt. Al 50 jaar actief, ijveren wij voor een wereld waarin alle kinderen hun creativiteit zouden kunnen ontplooien en werken wij met respect voor de waardigheid van de mens.

Missie / Focus

De belangrijkste doelstelling is nieuwe toekomstperspectieven bieden aan kinderen en jongeren van de armste regio’s ter wereld, door duurzame projecten te realiseren en te ondersteunen, die hun levensomstandigheden op fundamentele wijze veranderen.

Projecten

SOLPE: 4 ontvangcentra voor de straatkinderen in Kinshasa (RDC)

Jan 1, 2022

Volgens het beginsel "Laat niemand achter" richten wij ons op de meest kwetsbare en uitgesloten kinderen en jongeren, wier grondrechten dagelijks worden geschonden, alsmede op hun gezinnen en leden van hun hele gemeenschap. Straatkinderen, wezen, minderjarige prostituees en meisjesmoeders, misbruikt, verkracht, mishandeld, verstoten, slachtoffers van conflicten of mensenhandel, of beschuldigd van hekserij, ziek of gehandicapt, ze vinden in onze opvangcentra onderdak, voedsel en medische zorg, maar ook, en vooral een gepersonaliseerde steun voor hun reïntegratie in hun gezin en opleiding voor hun reïntegratie in de maatschappij.

EUR opgehaald van EUR

Bacolod Virlanie Faith : een nieuw leven voor 30 kinderen met handicap op de eco-boerderij

Nov 1, 2022

De NGO Virlanie Foundation, opgericht in 1992 door de Fransman Dominique Lemay, verstrekt hulp aan de vele straatkinderen van Manilla. ETM werkt al vele jaren samen met Virlanie. enkele jaren geleden werd een biologische boerderij gebouwd op het eiland Negros voor een dertigtal kinderen met een handicap. Het eerste ontvangtehuis is volledig afgewerkt maar nog niet uitgerust teneinde de begunstigden te kunnen herbergen. Bedden, tafels en stoelen, kasten, koelkast, fornuis, keukenmateriaal, lakens...zijn aan te kopen. Salamat Po !

EUR opgehaald van EUR

Izimanga ze Africa: avontuur en mentorschap voor kwetsbare Zuidafrikaanse jongeren

Nov 1, 2022

Izimanga ze Africa: avontuur - kampen en mentorschap teneinde de persoonlijke ontwikkeling van 20 jonge Zuid-Afrikanen te bevorderen. Izimanga ze Africa (Wonderen van Afrika) is een Zuid-Afrikaanse non-profit onderneming die in maart 2022 werd opgericht door een Belg en twee Zuid-Afrikanen. Haar doel is om tieners uit kansarme milieus te empoweren door middel van een verrijkend kampeeravontuur en een mentorschapsprogramma. Uw bijdrage maakt het mogelijk om het goede verloop van de kampen te garanderen, prachtige campings en bijzondere activiteiten te boeken en om kwaliteitsvol kampeermateriaal en –benodigdheden aan te kopen.

De missie van Izimanga ze Africa is om in Zuid-Afrika wonende tieners met een kansarme achtergrond te ondersteunen in hun persoonlijke, academische en professionele ontwikkeling. Izimanga ze Africa wil door middel van een uniek kampeeravontuur hun horizon verbreden, hen inspireren en enthousiasmeren voor de toekomst. Via het mentorprogramma, volgend op het kampeeravontuur, wil Izimanga ze Africa een impact op lange termijn opbouwen en ervoor zorgen dat de tieners die aan de kampen hebben deelgenomen, geïnspireerd blijven en de kans krijgen om hun potentieel ten volle te ontplooien.

EUR opgehaald van EUR

Foto- en videogalerij

Contactgegevens

Adres

Dinantstraat 5 Bus 11

1000 Brussel

Website

ETM

E-mailadres

etm.kdw.brussels@skynet.be

Gegevensverwerking

Privacybeleid van ETM

Rekeningen gecontroleerd door

DGST & Partners - Réviseurs d’entreprises

Activiteitsgebieden

South Africa • RDC Congo • Philippines

De volgende evenementen worden georganiseerd ten bate van ETM